about & contact
21585
page-template-default,page,page-id-21585,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.2,woocommerce-no-js,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

About

hélène hermans (nl – academy of fine arts and design maastricht) werkt als beeldend kunstenaar aan projecten die het terrein verkennen van fotografie en installatie. de foto’s zijn haar beeldende interpretaties van de interactie tussen mens en natuur. een ultieme manier iets van zichzelf zichtbaar te maken vanuit een verscholen positie in de wereld, van waaruit ze in alle rust kan waarnemen.

 

wat ze vastlegt zijn persoonlijke onderzoeken naar tijd en herinneringen, waarbij haar werk een fascinatie voor verborgen plekken aan de dag legt. ze wordt geïnspireerd door plaatsen die je schijnbaar achteloos passeert, maar die je – als de tijd voorbijgaat – niet blijkt te kunnen afschudden. plekken die bij je blijven omdat ze associaties oproepen, steeds op andere manieren, en die dus niét verstrijken met de tijd maar de tijd via een omweg juist blootleggen. 

 

hermans werken kunnen omschreven worden als visual poetry, gedichten visueel gemaakt. beelden die aanvullen wat woorden niet goed kunnen zeggen. momenten die gevangen worden in de pauze tussen twee zinnen. ‘like something almost being said’, als de dichter Philip Larkin stelde in het gedicht the trees. visuele registraties van  verstilde herinneringen die ons doen beseffen dat niets verdwijnt zonder een spoor achter te laten.

 

expo paradox & mysterie, domani venlo, 2011

publication book paradox & mysterie

expo dreams of a girl, center for arts, eindhoven, 2012

winner still, photo competition kunstlab, 2016

expo dark riot, ulingsheide, tegelen, 2019

expo flow, odapark center for contemporary art, venray, 2020

publication book new memories

biennale masterly the hague, 2021

poetry event books & images, 2022

odd venlo art route, 2023

storytelling-design, popupstore maastricht, maart 2024

 

 

hélène hermans (nl – academy of fine arts and design maastricht) as a visual artist focuses on projects that explore the field where photography and installation get entangled. the photos are her visual interpretations of the interaction between man and nature. an ultimate way of showing a little bit of herself from a hidden position in the world, from which she can observe in peace.

 

what she records are personal investigations concerning time and memories. in her work she displays a fascination for hidden places. she is inspired by places that you may pass seemingly carelessly, but that – as time goes by – you can’t seem to shake off. places that stay with you because they evoke associations, always in different ways. which therefore do not pass with time but instead reveal time in a roundabout way.

 

hermans works can be described as visual poetry, poems made visual. images that complement what words cannot say. moments caught in the pause between two sentences. ‘like something almost being said’, as poet philip larkin put it in his poem the trees. visual registrations of silent memories that make us realize that nothing disappears without a trace.

Contact

post@helenehermans.nl

 

www.helenehermans.nl

www.hermansdesign.nl